Å gi blod

De fleste friske mennesker mellom 18 og 65 år og som veier over 50 kilo vil kunne bli blodgiver. Dersom en bruker medisiner bør en forhøre seg med blodbanken før en melder seg. Da slipper en å møte opp til en registrering som ikke kan gjennomføres. Gjelder medisinbruken/helseproblemene en alvorlig kronisk sykdom, hjerteproblemer, kreft, har en hatt hepatitt eller vært i risikosituasjon for HIV-smitte skal en ikke gi blod. Fullstendige regler for blodgivertjenesten finnes på "Veileder for Transfusjonstjenesten", utgitt av Heldedirektoratet.

 

I motsetning til mange andre livsviktige legemidler kan blod hverken kjøpes eller fremstilles kunstig. Mange kan i dag ikke overleve uten blodoverføring - disse er avhengig av hjelp fra medmennesker. Det å gi blod tar en halv time - og foregår under nøye overvåking.

 

De fleste mennesker vil ikke trenge mye blod i løpet av sitt liv. Men noen trenger mye, kanskje opptil 200 poser i løpet av en skade/operasjon. Derfor er det viktig å ha nok givere - og at blodbankene har nok blod på lageret sitt.

 

Hvem trenger blod?

Kreftsykdommer
Blod og blodkomponenter inngår som en viktig del av behandlingen ved forskjellige former for kreft, faktisk går den største andelen av blodet til denne typen pasienter. Til leukemi-pasienter brukes spesielt et konsentrat av blodplater.
Blodplatekonsentrat må lages av nytappet blod.

 

Ulykker

Trafikkulykker kan kreve mye blod.
Blodbankene må derfor til enhver tid ha en stor blodbeholdning, og tilgang til mennesker som kalles inn på kort varsel.

 

Operasjoner
De store fremskrittene innen hjerte- og leverkirurgi ville vært umulig uten blodgivernes innsats. I spesielle tilfeller kan utrolig mange poser blod bli gitt i forbindelse emd en operasjon/skade.

 

Blodsykdommer
Bløderne mangler en eller flere koagulasjonsfaktorer i sitt blod. Uten denne faktoren kan det oppstå alvorlige blødninger.
Blodbankene fremstiller koagulasjonsfaktorer av ditt blod. Ditt blod gjør det mulig å behandle disse pasientene.

 

Brannskader
Ettersom brannskader ofte kan være nokså omfattende, er brannskadeavdelingene storforbrukere av blod. En eneste pasient kan trenge blod fra mer enn 100 blodgivere.

 

Fødende og nyfødte
Blodbankene har til enhver tid flere hundre poser blod i beredskap til kompliserte fødsler. Det kan være livsviktig med utskifting av blod på nyfødte.

Blodbankene må alltid ha blod i beredskap - også for mange andre sykdommer, skader og andre akutt-tilstander.

 

Hvorfor bli blodgiver?

Antall blodgivere er i underkant av 100.000 (31.12.2015) og det registreres normalt rundt 15/17.000 nye hvert år, med unntak av de årene det arrangeres spesielle kampanjer. De som normalt registreres erstatter i underkant av det naturlige frafallet som eksisterer, for mellom 16 og 19.000 forsvinner hvert år av naturlige grunner som alder, sykdom, medisinbruk, reisevirksomhet o.l. Antall blodoverføringer i landet har vært ganske stabilt i flere år, men har gått noe ned siste par årene, og er nå på omtrent 203.000 blodtappinger i året (2015). Tendensen er at selv om antall tappinger har gått noe med, har antall givere gått mer ned og vi må tappe våre givere flere ganger i året i forhold til hva de gjør i land vi normalt sammenligner oss med. Dette setter beredskapssistuasjonen i landet i fare - både en katastrofe eller en epidemi vil i spesielle situasjoner kunne lamme vårt land.

 

Det finnes ingen erstatning for blod. Blod kan ikke fremstilles kunstig. Blod må gis. Og blod er ferskvare. Pasientene og helsevesenet er helt avhengig av blodgivernes frivillige innsats. Siden blod har begrenset holdbarhet er det et konstant behov for nye forsyninger. Som blodgiver gjør du derfor en viktig samfunnsinnsats og vi ønsker deg velkommen som blodgiver og takker for at du ønsker å gi av deg selv.

Du kan melde deg som blodgiver til alle landets 69 giversteder her på GiBlod.no. Finn den blodbanken som passer best for deg under fanen "Blodbankene".