Aktuelt

Publisert 15. august 2016

Virus i Sør- og Øst Europa - les dette om du har vært på ferie i dette ormrådet i sommer, og skal gi blod nå!

Denne meldingen er mottatt fra Helsedirektoratet

 

Til alle landets blodbanker

Utbrudd av Vestnilfeber – konsekvenser for blodgiving i Norge

Fra nettsidene til det europeiske smittevernsenteret ECDC går det fram at årets sesong for Vestnilfeber (eng West Nile fever) er i gang i Europa. Per 11.8 2016 er det rapportert om sykdomstilfeller fra Italia og Romania, samt i EUs naboland Serbia og Russland.

Når vi varsler om dette nå, ber vi samtidig om at blodbankene selv følger med på status for utbrudd via ECDC sin informasjonsside om West Nile:

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/pages/index.aspx

I liket med fjoråret har italienske myndigheter iverksatt aktiv epidemiologisk overvåking (entomologisk, veterinær, human) for tidligst mulig å registrere sirkulasjon av Vestnilvirus. De seneste dagene er viruset påvist hos mygg og i villfugl i flere geografiske områder.
Helsedirektoratet ber om at blodgivere som har oppholdt seg minst ett døgn i områder der det er påvist smitte av Vestnil virus hos mennesker om å avstå fra blodgiving i 28 dager etter at de forlot berørt område.

Samtidig anbefaler vi at alle som har oppholdt seg i Italia - uavhengig av region - avstår fra blodgiving i 28 dager etter at de forlot landet.


Vennlig hilsen

Helsedirektoratet
Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo, Universitetsgata 2
www.helsedirektoratet.no

Kommentarer (0)Sett (5581)

Skribent: Tor Ole Bergan

Kategorier: Nyheter

Emneord:

Print