Hva skjer etter tapping?

Blod er ikke "bare blod", men består av mange forskjellige komponenter. Etter tapping sendes blodposen til produksjonslaboratoriet hvor blodet "deles opp" i forskjellige blodkomponenter. Dette arbeidet kalles komponentfremstilling.

En blodtapping kan derfor gi hjelp til flere pasienter og pasientene får bare den eller de blodkomponenten(e) det er behov for. Ved hjelp av komponetfremstilling kan blodet utnyttes maksimalt samtidig som de ulike blodkomponentene gis optimale lagringsbetingelser.

Kravet til optimale lagringsbetingelser er ulike for de forskjellige blodkomponentene: De røde blodlegemene har det best ved +4°C, blodplatene ved +22°C, mens plasmaet fryses ned ved -40ºC.

Fra blodet får vi:

 • Røde blodlegemer
  Røde blodlegemer har en lagringstid på 35 dager og oppbevares ved +4ºC. Blodet gis til pasienter som p.g.a. blodtap eller annen sykdom trenger påfyll av røde blodlegemer.
 • Blodplater (trombocytter)
  Vi henter ut skiktet mellom plasma og de røde blodlegemene( buffycoatlaget) og fremstiller blodplater av dette. Blodplatene blir bakteriologisk overvåket og har en lagringstid på inntil 7 dager. De oppbevares ved +22ºC og ligger på en spesialkonstruert vippe for å holdes i bevegelse. Blodplater gis til pasienter som behandles med cellegift og til pasienter som har fått transplantert benmarg. Overføring av blodplater kan også være nødvendig ved større blodtap og blødningsfare ved andre spesielle forhold.
  Det kan også lages blodplater ved å benytte aferesemaskiner.
 • Plasma
  Plasma fryses hurtig ned. Innfrysningstemperaturen er -40ºC. Plasma oppbevares frosset, samles fra hele landet og sendes til fraksjonering, kort fortalt vil det si varmebehandling for å drepe eventuelle virus i plasmaet.

Av fraksjonert plasma blir det produsert:

 • Virusinaktivert plasma
  Dette benyttes til transfusjon ved større operasjoner, brannskader og visse blødningsforstyrrelser.
 • Albumin
  Albumin er det proteinet det er mest av i plasma, og kan gis i situasjoner med akutt eller langvaring proteintap.
 • Faktorpreparater
  Dette er en livsviktig medisin til blødere.
 • Gammaglobulin
  Dette preparatet benyttes ved gammaglobulinmangel og lignende tilstander, samt ved behandling av noen autoimmune sykdommer.

Grunnen til at plasma blir fraksjonert og innaktivert er bl.a. helsemyndighetenes krav om at ethvert blodprodukt skal være så fritt for eventuelle smittestoffer som overhode mulig. Da vi ikke har noe fraksjoneringsanlegg i Norge må dette gjøres i utlandet. Blodbankene må alltid kontrollere at blodkomponentene har den kvalitet som kreves og laboratoriet utfører derfor løpende kvalitetskontroller for å forvisse seg om at produksjonen går som den skal.